Tack för hjälpen!

Analysen är nu klar och vi tackar dig för din instats och dina synpunkter. Du och dina kollegor kommer att få en återkoppling på den totala bilden längre fram.