Portionsmetoden

Nu kan ni få individanpassad coaching i kundservice flera gånger i veckan i ett helt år!

 

Se smakprov här!

När jag frågar kunderna vad de vill uppnå, så vill de alltid bli bättre på kundservice, helst mycket bättre. Vanligtvis direkt efter en traditionell utbildning, så är medarbetarna motiverade och kunniga men efter några veckor har mycket försvunnit. Detta tillsammans med att jag märkt att individuell coaching ger bäst resultat, har gjort att jag nu alltså tagit fram detta individanpassade coachingprogrammet i kundservice. Det passar för alla som jobbar med kundkontakter i någon form – supportpersonal, kundtjänst mm.

Hur fungerar det ?

Det skiljer sig en hel del från traditionell e-learning. Det fungerar så att medarbetarna en gång i månaden graderar sig själva på de viktigaste områdena inom kundservice. Utifrån svaren skapas sedan automatiskt ett skräddarsytt program, och medarbetarna får sedan rätt filmer och skrivuppgifter 2 gånger per vecka, via mail, i datorn eller mobilen. På detta sätt kan ni få både den kontinuitet och repetition som oftast krävs för ett bra och bestående resultat , och samtidigt få ta del av de effekter som kommer av att man ger rätt coaching vid rätt tillfällen. Det kan användas på egen hand, eller som komplement till en traditionell utbildning.

Vad kan vi vinna på det?

  • Ökad arbetstrivsel, arbetsglädje och lojalitet. När kunderna blir nöjdare och gladare, så blir man själv gladare och nöjdare. Dessutom är det välkänt att utbildningsinsatser ger mer lojala medarbetare.
  • Nöjdare kunder = ökad försäljning. Ju mer nöjd en kund är, desto mer handlar man, och desto längre stannar man. Det kostar fem gånger mer att skaffa en ny kund, än att behålla en gammal kund.
  • Färre förlorade kunder = minskat intäktsbortfall. En stor kostnad, som många förbiser är förlorade kunder, och en naturlig följd av bättre kundservice är att man förlorar färre kunder.

Fundera på vad det skulle innebära för ert företag i pengar om ni alltså kunde få bara några kunder att stanna lite längre, och köpa lite mer, samt att få några kunder som annars skulle byta leverantör eller sluta handla, att istället fortsätta handla av er. Då kommer ni säkert att inse att värdet vida överstiger kostnaden.

Är du intresserad – hör av dig!

Hör av dig till mig så berättar jag mer om hur du kan komma vidare.

Ditt namn (obligatorisk)

Företag)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande