Föreläsningar

Föreläsningar           Grand4

Den gemensamma nämnaren i alla utbildningar och föreläsningar är kommunikation – mellan människor. Många gånger får små otydligheter stora konsekvenser i form av missförstånd, feltolkningar, “jag trodde du sa” osv. Allt det här vållar både irritation och kostar massor av tid och pengar.

Att kommunicera tydligare och effektivare är något som vi alla kan bli bättre på. Det är ett område som vi aldrig blir färdigutvecklade inom. Är vi bra kan vi bli bättre. Är vi dåliga kan vi bli mindre dåliga.

Hela livet handlar om kommunikation och det är grunden i alla mina föreläsningar och gärna med fokus på att allt bra kan alltid bli bättre.

Gör CTRL+ALT+DELETE på dig själv! Konsten att göra omstart på en dålig dag.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev så får du videon "Gör CTRL+ALT+DELETE på dig själv" som handlar om motivation och sätt att hantera motgångar.

Nu är det klart! Du prenumererar på mitt nyhetsbrev.