”Vi låter det sunda förnuftet styra” har jag hört massor av gånger. Varje gång blir jag lika fundersam över vad det egentligen betyder. Är ditt sunda förnuft samma som mitt sunda förnuft?

På något sätt har varje individ byggt upp någon form av ramverk i sitt eget huvud på saker som anses vara rätt och fel, bra och dåligt, gott och ont osv. Om det sunda förnuftet ska styra så borde det vara det outtalade regelverk för rätt och fel som ska råda. Men om inte jag vet vad ditt sunda förnuft betyder kan jag inte heller agera som du förväntar dig när du ber mig att använda mitt sunda förnuft.

Prova med att förklara för barnen att, vad gäller städning hemma, så ska vi inte längre ha några regler utan vi ska i fortsättningen låta det sunda förnuftet råda. Låt det gå en vecka och se vad som händer.

När det sedan blir en diskussion kan vi aldrig påstå att den ena har gjort rätt eller fel. Det går alltid att säga att jag agerade utifrån mitt eget sunda förnuft och det var det som du bad mig göra.

Finns det två människor som har samma sunda förnuft i alla frågor? Jag tvivlar.

När någon nu ber dig att använda ditt sunda förnuft kan du lugnt säga; ”det ska jag göra, men jag är trots allt nyfiken på vad du menar med sunt förnuft i just den här frågan”.
Lyssna sedan intresserat och lär dig mer om din omgivning och hur de tänker.

Lycka till

Gör CTRL+ALT+DELETE på dig själv! Konsten att göra omstart på en dålig dag.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev så får du videon "Gör CTRL+ALT+DELETE på dig själv" som handlar om motivation och sätt att hantera motgångar.

Nu är det klart! Du prenumererar på mitt nyhetsbrev.