Service när den är som bäst

Det amerikanska universitetet UC Barkeley gjorde en stor studie med över 70 000 människor som deltog i över 200 länder. Studien visade tydigt att snälla människor blir lyckligare och påverkas mindre av stress.

Undersökningen inleddes med en enkät som alla svarade på kring sitt mentala mående, upplevd stress och personlighet. Sedan fick de under en vecka visa prov på snällhet. Det behövde inte vara några stora saker utan mer vardagssaker vi kan göra för andra människor och för vår omgivning. Det kunde var små saker som att plocka upp skräp på gatan, hjälpa en vän som stod inför något problem, bjuda en hemlös på kaffe, vara en god lyssnare när någon behövde prata av sig, ge något beröm i affären eller visa uppskattning till en kollega.

Efter en vecka var resultatet tydligt och visade en markant känsla av att de mådde bättre.

26% menade att de kände sig lyckligare och 30% menade att deras relationer hade förbättrats.

27% menade att de kände att de hade kontroll över sitt eget välmående tack vare sin godhet. 

Enligt forskningsledaren, Emiliana Simon-Thomas, visar studien på mätbara förändringar som en känsla av välbefinnande, mindre stress och ett större mått av tillfredsställelse i relationer.

Att avsiktligt göra goda gärningar kan leda till att människor känner kontroll över sina liv och att de styr över sina känslor. 

Idag finns så många saker i våra liv, och i världen, som orsaker stress och sorg och som är helt utom vår kontroll. De här korta stunderna av upplevd lycka är något vi nu kan klamra oss fast vid och som hjälpa oss en liten bit på vägen till ett lyckligare liv.

När tänker du börja att vara snällare och få ett lyckligare liv?

Gör CTRL+ALT+DELETE på dig själv! Konsten att göra omstart på en dålig dag.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev så får du videon "Gör CTRL+ALT+DELETE på dig själv" som handlar om motivation och sätt att hantera motgångar.

Nu är det klart! Du prenumererar på mitt nyhetsbrev.