Jag hör vad du säger!

En härlig fras som vi alla har hört, kanske sagt och vi kan verkligen fundera på vad den betyder, egentligen. Vi kan börja med skillnaden mellan att höra eller att lyssna. Enligt Wikipedia (där all sanning tydligen ska finnas 😉) är definitionen av höra att...

Feedback eller gnäll?

Dina kunders synpunkter är, med rätt inställning, en gåva för att kunna utveckla sig och bli bättre i morgon. Det finns alldeles för många som inte vågar klaga öppet och offentligt. Det finns många orsaker till att vi inte är bra på att klaga. Det ena kan vara en...

10 år av frustration…

…det här var de första ord hon sa när hon kom fram till mig vid kafferasten. Jag hade ägnat över en timme åt att prata om hur olika vi är och hur olika vi ibland tänker. Jag utgår från oss människor och gör en förenklad bild med hjälp av färger. Det finns röda, blåa,...